Välkommen till

Mötas och

Må bra

Ett nationellt projekt som ägs av Riksförbundet FUB med syfte att öka livskvaliteten och förbättra hälsan hos äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF) med eller utan autism. 

Så här funkar det

Om projektet

Mötas och Må bra är Riksförbundet FUB:s nya nationella projekt finansierat av Arvsfonden. Projektets mål är att

öka livskvaliteten och förbättra hälsan hos äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) med eller utan autism.


Projektet har tio samarbetspartners, startade den 1/1 2024 och pågår till och med den 31/12 2026.

Under projektets gång kommer en rad olika insatser att genomföras som alla bidrar till att förbättra livet för äldre* med IF med eller utan autism.  


Projektet agerar vägledare och hjälper organisationer, kommuner och beslutsfattare med idéer, material och metoder som förbättrar levnadsvillkoren för äldre med IF, med eller utan autism. 

- Resultatet av projektet Mötas och Må bra blir bland annat idéskrifter och metodkit som är gratis att använda för målgruppen och alla som jobbar med målgruppen, en win-win-win för alla helt enkelt, säger Kia Mundebo, projektledare och sakkunnig i IF och äldrefrågor i projektet.


*Med äldre menas personer som fyllt 50.

Mötas och Må bra

Det här gör vi

Projektet Mötas och Må bra arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan autism. Vi hjälper organisationer, kommuner och beslutsfattare med idéer, verktyg och metoder som vägleder dem att möta lagkravet om ”god livskvalitet” enligt LSS och öka livskvalitet och förbättra hälsan hos målgruppen. Här är några exempel på insatser som projektet bedriver.

Idéskrift och metod

Tillsammans med samarbetspartners kartlägga och dokumentera uppstart av två Träffpunkter i regi av Daglig verksamhet. Utifrån detta skapa en idé- och metodskrift för hur man kan starta och samarbeta kring nya sorters träffpunkter.

Synliggöra

Synliggöra äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan autism. Genom talespersoner, sociala medier ska äldre själva få framföra vad de vill ändra/förbättra/hissa eller dissa.

Psykisk hälsa

I samarbete med Lena Nylander ta fram material för
- Det viktiga vardagspratet (förebyggande prat) för personerna själva och de som ger stöd.

- För psykisk ohälsa. Hur kan man ge stöd? Hur kan man hjälpa sig själv? Förlust, sorg, död.

För personerna själva och för dem som ger stöd.

Digital mötesplats

Tillsammans med Sensus Arvsfondsprojekt SKILLS öka den digitala kunskapen hos äldre med IF med eller utan autism. Ge dem möjlighet att träffas även digitalt. I dagsläget är det många som inte ens har provat att vara digitala.

Livsberättelser

Filma livsberättelser, i rätt kort format med vissa highlights. För identifikation för äldre med IF samt för förståelse och dokumentation för personal m fl. Kan vara utgångspunkt för samtal på träffpunkt tex.

Fysisk hälsa

I samarbete med LSS-hälsan ta fram olika korta gympaprogram anpassade för äldre personer med IF. De ska innehålla övningar för balans, artros och för att kunna ta sig ner och upp från golv.

Material ska finnas för både personerna själva och för dem som ska motivera och ev leda rörelseträning.

Prova material

På mötesplatser prova material för äldre som stimulerar exempelvis minne, material för att prata om livet och döden med mera, samlingar med gammal musik. Eventuellt anpassa materialet för att passa vår målgrupp.

Volontärutbildning

Ta fram en kort volontärutbildning. Den ska även täcka andra åldersgrupper än äldre. Där man lär om IF och autism, den verksamhet man ska vara volontär i, och andra saker som hör till.

Studiecirklar

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ta fram en studiecirkel om vardagsmotion för målgruppen äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan autism. 

Därför behövs vi

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) med eller utan autism upplever ålderdomen i Sverige. Enligt statistik från Socialstyrelsen är nästan en tredjedel av de som har insatsen boende enligt LSS över 55 år. Inom kort kommer de att behöva anpassade insatser på grund av sin ålder. Nästan hälften av personerna är över 45 år och samhället är i stort behov av att börja planera för att tillgodose gruppens särskilda behov som åldrande medborgare.

 

För att organisationer, kommuner och beslutsfattare ska kunna ge rätt stöd till personer med IF med eller utan autism i framtiden krävs mer kunskap, forskning och utbildning inom frågor som rör åldrande hos personer med IF och/eller autism redan idag.

 

Här fyller projektet Mötas och Må bra en avgörande funktion med sin unika kunskap och inblick i frågorna. Vi kommer att fungera vägledande med idéer, metoder och verktyg till organisationer, kommuner och beslutsfattare som arbetar med äldre med IF med eller utan autism. Vi arbetar med kartläggning och flera utredande insatser tillsammans med personer inom målgruppen, utbildade till seniorexperter genom projektet Gott liv som äldre, och våra tio viktiga samarbetspartners, alla med stor kunskap inom sitt område.

 

Vårt mål är ökad livskvalitet och förbättrad hälsa hos äldre personer med IF med eller utan autism. Resultatet av vårt förändringsarbete kommer att bli bland annat idéskrifter och metodkit med handfasta tips för organisationer, kommuner och beslutsfattare som vill vara med och förbättra livet för äldre med IF och /eller autism. Vi är med i projektet eftersom vi tycker att frågan om åldrande hos personer med IF med eller utan autism är så oerhört viktig.


Kunskapsnivån behöver höjas inom både socialtjänst och LSS och det kommer projektet Mötas och Må bra att bidra till!

Därför känns det jätteroligt och viktigt att vara med.


- Åsa Furén-Thulin

Sektionschef för Socialtjänsten

Avd för vård och omsorg

Sveriges Kommuner och Regioner

Tack till våra

Samarbetspartners

Tillsammans gör vi det möjligt

Förvaltningen för funktionsstöd

LSS/SoL-hälsan

Följ oss

Nyheter och pressrum

Håll dig uppdaterad om projektets olika händelser

Projektet i radio

Lyssna på ett inslag från Sveriges Radio Klartext om projektet Mötas och Må bra här


Sociala medier

Yay! Nu har projektet fått sociala medier. Du följer väl oss?

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till oss i projektgruppen.

Kia Mundebo

Projektledare och

sakkunnig i äldrefrågor

Mobil: 070 396 22 64
Epost: kia.mundebo@fub.se

Elhiin Wieselblad

Kommunikatör och

projektkoordinator

Mobil: 0735 112 484
Epost: elhiin.wieselblad@fub.se

Följ oss i sociala medier